Polski (PL)Russian (RU)
Piątek 19 grudnia 2014
Please update your Flash Player to view content.

ROSYJSKIE CENTRUM WIZOWE

 

 

Dla złożenia dokumentów na wyrobienie wizy rosyjskiej radzimy Państwu zgłośić się do Rosyjskiego Centrum Wizowego, które znajduje się pod adresem: Gdańsk, ul. Partyzantów 8/102, strona internetowa: www.poland-ifs.com, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rosyjskie Centrum wizowe zostało utworzone w celu podwyższenia jakości obsługi obywateli innych państw oraz osób nie posiadających obywatelstwa, którzy ubiegają się o wizę do Rosji, przyspieszenia oraz uproszczenia procedury jej wystawienia, stworzenia maksymalnie komfortowych warunków dla wnioskodawców. Na terenie Polski oprócz Gdańska Centra Wizowe działają również w Olsztynie, Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

Centra wizowe są oficjalnie upoważnione przyjmować, opracowywać i przekazywać dla podjęcia decyzji do przedstawicielstw dyplomatycznych oraz konsulanych Federacji Rosyjskiej dokumenty na wyrobienie wiz, przyjmować opłaty konsularne od osób fizycznych oraz różnego rodzaju firm i ogranizacji (w tym też od biur turystycznych), oraz wydawać paszporty z wizami. Pracownicy centrów wizowych konsultują petentów na temat pytań dotyczących wypełnienia wniosków wizowych, pakietu dokumentów niezbędnych dla otrzymania wizy, trybu oraz terminów wyrobienia wizy.

Ostateczna decyzja o wydaniu wizy lub odmowie jej wydania jest podejmowana bezpośrednio przez rosyjskie przedstawicielstwa dyplomatyczne oraz placówki konsularne.

Obywatel innego kraju ma prawo skadać dokumenty bezpośrednio do rosyjskiego przedstawicielstwa  dyplomatycznego oraz placówki konsularnej w przypadku gdy on ubiega się o wystawienie wizy dla siebie lub swoich najbliższych członków rodziny. Tego można dokonać tylko po wcześniejszym umówieniu się na wizytę. Oprócz tego, pomijając centrum wizowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne i placówki konsularne przyjmują dokumenty na wizy od Ministerstwa spraw zagranicznych, w tym też dla pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i placówek konsularnych w Federacji Rosyjskiej oraz członkom oficjalnych delegacji, który jadą do Federacji Rosyjskiej na podstawie zaproszenia rosyjskich organów władzy państwowej.

Co dotyczy firm i organizacji, w tym biur tyrystycznych i innych firm pośredniczących, które zajmują się wyrobieniem wiz do Rosji dla swoich pracowników i klientów (bez względu na cel podróży do Rosji) to one w sprawach otrzymania rosyjskich wiz muszą zwracać się tylko w centra wizowe.

Za swoje usługi Centrum wizowe pobiera stałą opłatę serwisową 25 euro która w całości przybywa do jego dyspozycji. Opłatę serwisową nie trzeba mylić z opłatą konsularną, która jest przekazywana rosyjskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznemu albo placówce konsularnej. Wysokość opłaty konsularnej jest określona zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ulatwieniach w wydawaniu wiz, oraz obowiązującą Taryfą.

Jeżeli macie Państwo skargi na pracę Centrum wizowego (niski poziom obsługi, długie oczekiwanie w kolejce, nieprawidłowe zachowanie pracowników) albo propozycje, dotyczące doskonalenia jego pracy, możecie Państwo skierować je na adres Konsulatu Generalnego w Gdańsku albo jego adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Państwa zgłoszenie będzie obowiązkowo rozpatrzone i wostanie wysłana pełna odpowiedź.UWAGA!!!
Poczynając od dnia 1 września 2012 roku rosyjskie urzędy konsularne w Polsce będą przyjmować elektroniczne wnioski wizowe wypełnione w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru
Informacja wizowa dla obywateli państw Unii Europejskiej


Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku wydaje wizy obwatelom Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

 

W celu uzyskania wizy na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy złożyć w Konsulacie lub w Rosyjskim Centrum Wizowym w Gdańsku (80-254 Gdańsk, ul.Partyzantów 8, lok. 102, www.poland-ifs.com, E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Telefon: +48 58 573 35 23 Fax: +48 58 564 09 39), lub w  Rosyjskim Centrum Wizowym w Olsztynie (10-540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 18/11, E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Telefon: +48 22 564 09 80, Fax: +48 89 523 51 11) lub dostarczyć przez osobę trzecią następujące dokumenty.

 

 

W Konsulat Generalny oraz Centrum wizowe trzeba przedstawić:

 

1. Wydrukowany elektroniczny kwestionariusz wizowy (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają oddzielny paszport).

Kwestionariusz wizowy musi być podpisany osobiście przez osobę ubiegającą się o wizę. Kwestionariusz nadesłany faksem się nie przyjmuje. Do kwestionariusza załączyć jedno zdjęcie.

         UWAGA! Fotografia powinna spełniać następujące kryteria:

  • rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
  • kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
  • wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
  • nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
  • zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby
  • twarz zajmowała 70-80% fotografii,
  • przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
  • twarz nie może być przesłonięta włosami.

2. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.

3. Podstawę dla ubiegania się o wizę stanowi:

-           w pzrypadku wizy służbowej (dla członków delegacji oficjalnych) – zaproszenie od właściwego zapraszającego organu rosyjskiego (oryginał lub kopię), a także oryginał pisma kierującego właściwego organu państwa członkowskiego UE, potwierdzającego, że wnioskodawca jest członkiem delegacji;

-           w przypadku wizy biznesowej lub humanitarnej -  zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę  prawną,  zarejestrowaną  na  terenie  Federacji   Rosyjskiej,    lub zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy;

-           w przypadku wjazdu w celu wykonania pracy dzienikarskiej – oryginał zadania redakcyjnego, a także legitymacja dzienikarska;

-           w przypadku wiz dla przewożników międzynarodowych – oryginał pisma z ZMPD;

-           w przypadku wizy prywatnej – zaproszenie, sporządzone przez  organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - w przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokreweństwa;

-          w przypadku wizy turystycznej - umowę świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny), a także potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.

-          w przypadku wizy tranzytowej - paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji;

-           w przypadku wyjazdu w celu podjęcia studiów lub pracy na okres powyżej 90 dni -  oryginał zaproszenia, sporządzonego przez organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji;

-           w przypadku wyjazdu w celu podjęcia studiów na okres do 90 dni - zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej (oryginał lub kopię), wystawione przez rosyjską uczelnię, lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji;

-           w przypadku wyjazdu na leczenie w wyniku nagłego zachorowania, do osoby chorej lub na pogrzeb – potwierdzenie faktu choroby lub zgonu przez personel medyczny lub  władze rosyjskie (oryginał lub kopię);

-           w przypadku wyjazdu na groby krewnych – dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię).

      Zaproszenie od rosyjskiej osoby prawnej lub zarejestrowanej w Rosji zagranicznej firmy musi być sporządzone na druku    firmowym i zawierać następujące dane:

       - nazwę firmy, spółki, stowarzyszenia, organizacji i t.d.;

       - adres prawny;

       - NIP;

       - cel wjazdu cudzoziemca do Rosji;

       - podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką podmiotu;

       - dane cudzoziemca (seria i numer paszportu, data urodzenia, miejsce zamieszkania), okres, na który się zaprasz, ilokrotność wjazdów.

4. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.

Konsul zastrzega sobie prawo wezwania wnioskodawcę na stawienictwo osobiste, a także złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów.Rodzaje wiz, terminy ważności wiz

 

-         wizy biznesowe, służbowe, humanitarne (jedno lub dwukrotne) wystawia się na okres do 90 dni;

-         wizy biznesowe, służbowe, humanitarne (wielokrotne) wystawia się na okres do 1 roku, pod warunkiem, że ogólny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu każdych 180 dni;

-         wiza w celu wyjazdu dla wykonania pracy dzienikarskiej (jedno lub dwukrotna) wystawia się na okres do 90 dni;

-         wiza dla przewożników międzynarodowych (wielokrotna) wystawia się na okres do 1 roku.

-         wiza turystyczna (jedno lub dwukrotna) wystawia się maksymalnie na okres do 30 dni;

-         wiza tranzytowa (jedno lub dwukrotna) wystawia się na okres do 10 dni w jedną stronę (w zależności od rodzazju transportu);

-         wiza w celu podjęcia studiów (jedno lub dwukrotna)  wystawia się na okres do 90 dni;

-         wiza w celu podjęcia studiów lub pracy na okres powyżej 90 dni (jednokrotna) wystawia się na okres do 90 dni z następnym przedłużeniem wizy do 1 roku w organach  Federacyjnej  Służby Migracyjnej Rosji z możliwością wielokrotnego wjazdu;

-         wiza w celu wyjazdu na groby krewnych (jednokrotna) wystawia się na okres do 14 dni;

-         wiza w celu wyjazdu na leczenie w wyniku nagłego zachorowania, lub do osoby chorej lub na pogrzeb (jedno lub dwukrotna) wystawia się na okres do 90 dni;

-         wiza prywatna (jedno lub dwukrotna) wystawia się na okres do 90 dni lub wielokrotna (w zależności od zaproszenia) - do 1 roku;

Wielokrotne długoterminowe wizy na okres do 1 roku wystawia się na podstawie odpowiedniego zaproszenia i pod warunkiem wykorzystania poprzedniej jedno lub dwukrotnej rosyjskiej wizy.

Wielokrotne długoterminowe wizy na okres powyżej 1 roku wystawia się pod warunkiem wykorzystania dwuch poprzednieo wystawionych wielokrotnych wiz na okres do 1 roku.

Zwracamy Państwa uwagę, że w przypadku długoterminowych wiz sumaryczny czas pobytu w Rosji nie powinien przekraczać 90 dni w każdym okresie w 180 dni.

Wielokrotne wizy wystawia się tylko w razie konieczności wielokrotnych wyjazdów do Rosji.

W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

 

 

Czas rozpatrywania wniosków wizowych

 

Czas rozpatrywania wniosków wizowych wynosi:

-         wprzypadku długoterminowych (do 1 roku) wielokrotnych wiz – 10 dni;

-         wprzypadku długoterminowych (do 1 roku) wielokrotnych wiz, wystawianych na podstawie zaproszenia, sporządzonego przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub decyzji MSZ Rosji – od 1 do 7 dni;

-         w przypadku krótkoterminowych (do 90 dni) jedno lub dwukrotnych wiz– od 1 do 7 dni.

 

 

        Opłaty wizowe   -         rozpatrywanie wniosku wizowego od 4 do 10 dni (tryb zwykły) – równowartość 35 euro;

-         rozpatrywanie wniosku wizowego od 1 do 3 dni (tryb ekspresowy) – równowartość 70 euro;

Opłata wizowa nie zależy zarówno od ilokrotności wizy jak równierz od okresu jej ważności.

Z opłaty wizowej są zwolnieni osoby, wymienione w art 6, p.3 Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.

Opłata jest pobierana w PLN (według kursu walutowego do euro) wraz ze złożeniem niezbędnych dokumentów. W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.

Za przeniesienie wizy do innego paszportu, sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy Konsulatu pobiera się dodatkowa opłata.


Przyjęcie interesantów w Konsulacie w sprawach wizowych:

w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 8.30 – 12.30.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej